Allt människan kreerar

Allt människan skapar är livlöst, i den mening som vi själva är vid liv. Broar, hus, mekanik, bilar och flygplan är alla statiska och bryts ner utan att kunna utvecklas och laga sig själva, till skillnad från allt som är skapat av Naturen. AI verkar vara denna mest tekniska och i någon mening mest levande…