Läs först!

Klart är att jag nu, till skillnad från då, vet mer om vad som gör mig känslosam och meningsfull. Strukturera och sortera Om jag samlar mer på denna hemsida, behöver jag ett bättre system för att hitta. Med tanken om Helheten vore det önskvärt att samla allt för att ha överblick, men det kan också…

Tankar

Låt de levande, beliva de levande. Våra affekter och känslor är likt en kompass möjlig att använda för att tillfredsställa behoven och nå harmoni. T.ex. kan behovet av vatten balanseras genom att dricka när törsten uppstår och att se till att urinet är ljusgult i färgen vid urinering. Är det mörkt behövs mer vatten, är…

Hoppet om att räddas

Är det möjligen så att Helheten (Gud) är den jag kunde varit om jag inte slitits itu, eller kunde varit i en hel familj utan söndring och konflikt. Att jag kan vända mig till det jag skulle kunna vara om jag var Hel, som Ett. Har funderat en tid på när Jesus på korset säger…

Kommunicera med delarna

Helheten och delarna Jag har lika svårt som helhet att kommunicera med delarna som delarna har att kommunicera med mig. För det första måste jag som deltagare ge helheten samma vikt som delarna. För det andra måste jag som helhet ge deltagarna inom mig bekräftelse, respekt och skolning. Ge dem ordet i en livskraftig ordning,…

I helheten hör allt ihop

Helhet och del I helheten hör allt ihop, där finns inga gränser och inga egna fristående universum. Är det möjligt att uppleva helheten med ord? Är det inte just orden som skapar delarna, till och med skapar helheten. Faktiskt uttrycker en motsättning genom att namnge helheten, att i det ögonblicket skapa en dualism, något avskiljer…

Ande – Helheten

Kan det andliga vara samma sak som helheten (i sitt sammanhang). Kropp, själ och allt annat tillsammans blir ande? Där något är en del blir helheten en ande. I tangon är det inte bara parets kropp, och själ utan också musiken och de andra paren.

Från helhetens håll

helheten Kan inte låta bli att skriva lite om helheten som uppstod ur dessa ord. ”Att dansen handlar mycket om känslor, känslor som är förbundna med vatten, och inte som tankarna med luften. Det är som om bilden visar dig från ett mer helt håll, som om bilden visar dig som helhet, med alla dessa…

Jag ser människorna i Helheten

Jag ser människorna. Allt de gör likadant smälter samman till en människa, en vanlig människa. Alla unika uttryck bildar en utvidgad människa. Allt de gör som inte är likadant är unikt och visar den egentliga människan. Precis som tangodansaren som dansar som ett, försvinner två och blir Ett. Det unika bildar de nya organen i…

Vad helheten är

Vad helheten är, är omöjligt för mig att begripa, eftersom helheten måste silas genom mina sinnen för att uppfattas. Mina sinnen är få och jag har inte ens gjort mig något större besvär att foga samman mina sinnesförmågor, för att de i så stor utsträckning som möjligt, skall samarbeta, för att bygga en mer omfattande…