Inser att ormen och mannens könsorgan

Inser att ormen och mannens könsorgan har en väsentlig likhet. Vad det lilla båda ger ifrån sig, skapar enorma konsekvenser. Den lilla vätskan innehåller en enorm möjlighet till förändring. Äpplet symboliserar fruktsamhet och förnyelse, men också kunskap. Kunskapens träd. Förståelsen för hur barn blir till och hur gift verkar,innebär ett enormt ansvar och möjlighet att…

Tänk om livet

Tänk om det är livet på jorden. Som sänder iväg mig, för att återfödas, när jag dör. Som en rening, som att tvättas av, renas, återställas och återinträda till livet på jorden för att axla arbetet att göra jordelivet mer livsvänligt och sprida sig i Universum. Vår uppgift är inte nödvändigtvis att sända oss själva…

Bereden väg för Helheten.

Är utsänd och älskad. Guidad av naturliga känslor, tankar och livskraften. Lidandet och lyckan är kompassen. Vad som än händer finns en famn att återvända till. Den som sände kommer att omfamna när uppdraget är slutfört. Kärleken genomströmmar allt, även när mörkret tränger sig på. Som människa, är det lätt att känna sig avskuren, tro…

Läs först!

Klart är att jag nu, till skillnad från då, vet mer om vad som gör mig känslosam och meningsfull. Strukturera och sortera Om jag samlar mer på denna hemsida, behöver jag ett bättre system för att hitta. Med tanken om Helheten vore det önskvärt att samla allt för att ha överblick, men det kan också…

Tankar

Låt de levande, beliva de levande. Våra affekter och känslor är likt en kompass möjlig att använda för att tillfredsställa behoven och nå harmoni. T.ex. kan behovet av vatten balanseras genom att dricka när törsten uppstår och att se till att urinet är ljusgult i färgen vid urinering. Är det mörkt behövs mer vatten, är…

Hoppet om att räddas

Är det möjligen så att Helheten (Gud) är den jag kunde varit om jag inte slitits itu, eller kunde varit i en hel familj utan söndring och konflikt. Att jag kan vända mig till det jag skulle kunna vara om jag var Hel, som Ett. Har funderat en tid på när Jesus på korset säger…

Kommunicera med delarna

Helheten och delarna Jag har lika svårt som helhet att kommunicera med delarna som delarna har att kommunicera med mig. För det första måste jag som deltagare ge helheten samma vikt som delarna. För det andra måste jag som helhet ge deltagarna inom mig bekräftelse, respekt och skolning. Ge dem ordet i en livskraftig ordning,…

I helheten hör allt ihop

Helhet och del I helheten hör allt ihop, där finns inga gränser och inga egna fristående universum. Är det möjligt att uppleva helheten med ord? Är det inte just orden som skapar delarna, till och med skapar helheten. Faktiskt uttrycker en motsättning genom att namnge helheten, att i det ögonblicket skapa en dualism, något avskiljer…

Ande – Helheten

Kan det andliga vara samma sak som helheten (i sitt sammanhang). Kropp, själ och allt annat tillsammans blir ande? Där något är en del blir helheten en ande. I tangon är det inte bara parets kropp, och själ utan också musiken och de andra paren.