Kommunicera med delarna

Helheten och delarna Jag har lika svårt som helhet att kommunicera med delarna som delarna har att kommunicera med mig. För det första måste jag som deltagare ge helheten samma vikt som delarna. För det andra måste jag som helhet ge deltagarna inom mig bekräftelse, respekt och skolning. Ge dem ordet i en livskraftig ordning,…

I helheten hör allt ihop

Helhet och del I helheten hör allt ihop, där finns inga gränser och inga egna fristående universum. Är det möjligt att uppleva helheten med ord? Är det inte just orden som skapar delarna, till och med skapar helheten. Faktiskt uttrycker en motsättning genom att namnge helheten, att i det ögonblicket skapa en dualism, något avskiljer…

Ande – Helheten

Kan det andliga vara samma sak som helheten (i sitt sammanhang). Kropp, själ och allt annat tillsammans blir ande? Där något är en del blir helheten en ande. I tangon är det inte bara parets kropp, och själ utan också musiken och de andra paren.

Från helhetens håll

helheten Kan inte låta bli att skriva lite om helheten som uppstod ur dessa ord. ”Att dansen handlar mycket om känslor, känslor som är förbundna med vatten, och inte som tankarna med luften. Det är som om bilden visar dig från ett mer helt håll, som om bilden visar dig som helhet, med alla dessa…

Jag ser människorna i Helheten

Jag ser människorna. Allt de gör likadant smälter samman till en människa, en vanlig människa. Alla unika uttryck bildar en utvidgad människa. Allt de gör som inte är likadant är unikt och visar den egentliga människan. Precis som tangodansaren som dansar som ett, försvinner två och blir Ett. Det unika bildar de nya organen i…

Vad helheten är

Vad helheten är, är omöjligt för mig att begripa, eftersom helheten måste silas genom mina sinnen för att uppfattas. Mina sinnen är få och jag har inte ens gjort mig något större besvär att foga samman mina sinnesförmågor, för att de i så stor utsträckning som möjligt, skall samarbeta, för att bygga en mer omfattande…

Helhetens avbild

Tänker att alla avbilder av Gud är falska. Hur kan då människan vara Guds avbild? Såvida inte vad som rör sig genom människan är Gud, det vill säga att den livskraft som rör sig mellan förälder och barn är Gud. Som individ lever jag i kanske 80 år, som släkte i 100 000 tals år,…

Att vara som Ett, Hel, Helhet

För varje dag växer kunskapen och medvetenheten i mig om vad ”att vara som Ett” innebär. Vi kan vara kluvna eller klyvas till delar. Vårt känsloliv kan avskiljas från oss själva och plötsligt stå för sig själv, där jag upplever att jag har känslor istället för att vara känslor. Känslorna måste på något sätt filtreras…